FANDOM


Jednym z najważniejszych aspektów zakładania działalności w Internecie jest stworzenie własnej strony internetowej, która będzie zarówno wizytówką firmy jak i również często katalogiem produktów czy usług przez nią oferowanych.

Rejestracja
Edytuj

Od strony prawnej, żeby adres mógł być wykorzystywany i widoczny w sieci, musi być zarejestrowany. Rejestracją zajmują się profesjonalne podmioty, tzw. firmy rejestrujące. Pośredniczą one pomiędzy rejestrującym domenę a administratorem rejestru (firmą, która zarządza domenami). Nadzorem nad systemem rejestracji domen, zatwierdzaniem nowych nazw i rozwojem tej części Internetu zajmuje się ICAAN - Internetowa Korporacja ds. Nadawania Nazw i Numerów. Jest to organizacja działająca na zasadach non-profit. W Polsce lokalnym odpowiednikiem i przedstawicielem ICAAN jest organizacja NASK - Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa.
Osoba rejestrująca domenę, po opłaceniu nabywa do niej prawa, staje się jej wyłącznym właścicielem, nikt inny nie może już zarejestrować tej domeny. Jak widać rejestracja opiera się na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy", a domena internetowa jest znakiem o określonej wartości majątkowej. Przyjmuje się, że sama rejestracja domeny nie stanowi korzystania ze znaku towarowego dysponenta domeny w obrocie gospodarczym.

Wniosek o rejestrację domeny można złożyćEdytuj

  • bezpośrednio w firmie rejestrującej domeny najwyższego poziomu,
  • w jednej z firm partnerskich NASK,
  • do urzędu gminy lub uczelni, której NASK powierzył zarządzanie domenami,
  • u dostawcy usług internetowych - rejestratora.