FANDOM


Krok czwarty
1
Potencjał rozwoju bankowości elektronicznej

Eksperci przewidują, że liczba ludzi aktywnie korzystających z bankowości elektronicznej może w najbliższych latach przyrastać o ok. 1 mln rocznie. Jak wskazują statystyki z ostatnich lat, taki przyrost nie jest niczym niemożliwym.

Od początku 2010 roku do końca roku 2011 liczba klientów indywidualnych mających podpisaną umowę dotyczącą usług bankowości internetowej wzrosła z 13,8 mln do 17,8 mln, co przedstawia szczegółowy wykres kwartalny z lat 2010 i 2011.

Potencjal wykres1

Wykres 1. Liczba klientów indywidualnych mających podpisaną umowę dotyczącą usług bankowości internetowej

Posiadanie umowy dotyczącą usług bankowości internetowej, nie znaczy jeszcze, że ci wszyscy użytkownicy w rzeczywistości korzystają z bankowości elektronicznej. Liczba aktywnych użytkowników jest odpowiednio mniejsza. Statystyki, które zostały przedstawione poniżej obejmują swoim zakresem lata 2006-2011.

Jak więc łatwo zauważyć, liczba aktywnych klientów indywidualnych bankowości internetowej dynamicznie wzrasta od kilku lat. Od końca 2006 do końca 2011 roku ich liczba wzrosła o ponad 5,85 miliona, czyli o 135%. Z roku na rok populacja nowych użytkowników korzystających z możliwości jakie daje Internet do obsługi transakcji bankowych, jest coraz większa. Skupiając się na okresie minionego roku 2010 zaobserwować można wzrost liczby aktywnych klientów indywidualnych, o ponad 10%. Pokonana została również psychologiczna granica 10 milionów aktywnych użytkowników bankowości internetowej.

Na przestrzeni całego roku 2011 kwartalna dynamika przyrostu nowych klientów mających, dzięki umowom z bankami, dostęp do bankowości internetowej słabła. Jednakże jest to w dużej mierze efekt tzw. wysokiej bazy, w związku z czym wzrosty wyrażone w procentach są coraz niższe. Oznacza to, że nowi klienci są aktywni, a banki oferując w umowach elektroniczną obsługę transakcji nie próbują tylko poprawiać swoich statystyk, ale faktycznie odpowiednio rozpoznają potrzeby klientów i potrafią zachęcić do korzystania z usług przez Internet.

Potencjal wykres2

Wykres 2. Liczba aktywnych klientów korzystających z usług bankowości internetowej

Na podstawie powyższych danych można wnioskować, że banki lepiej dobierają ofertę do potrzeb rynkowych, a z kolei klienci indywidualni są bardziej świadomi i korzystają z usług, do których mają dostęp. Niewątpliwie są to bardzo pozytywne zjawiska, tym ważniejsze że dotyczą stosunkowo długiego okresu obserwacji.

Biorąc pod uwagę stale rozszerzający się dostęp do Internetu w dłuższej perspektywie ten wynik powinien nadal dynamicznie sie poprawiać. Istotny wpływ może mieć rozwój mobilnych urządzeń zapewniających dostęp do Internetu. Niewątpliwie ważnym aspektem jest również praca wykonywana przez banki nad udoskonaleniem systemów i budowaniem aplikacji w coraz bardziej przyjazny i zrozumiały dla klientów sposób.

Banki stale udoskonalają swoje systemy bankowości elektronicznej, zarówno pod względem wizualnym jak i funkcjonalnym, poprzez dodanie nowych funkcji, których obsługa jest możliwa bez konieczności wizyty w placówce bankowej. Juz w tej chwili polskie banki mają jedne z najnowocześniejszych systemów bankowości elektronicznej na świecie. Są to bowiem systemy stosunkowo nowe, oparte o najnowocześniejsze technologie i rozwiązania informatyczne. Coraz więcej klientów docenia zalety bankowości elektronicznej, systematycznie rośnie liczba osób mającej do niej dostęp i aktywnie z niej korzystających. Dynamicznie zaczynają rozwijać sie w Polsce nowoczesne formy płacenia oparte o karty bezstykowe. Należy oczekiwać, że w kolejnych miesiącach coraz więcej banków wprowadzi je do swojej oferty. W ślad za tym rosnąć będzie również liczba punktów, w których można regulować płatności za ich pomocą. . Kolejnym krokiem jest wykorzystanie technologii biometrycznych w bankowości. W Polsce jest już ponad 100 bankomatów biometrycznych, prawdopodobnie juz w tym roku rozpoczną działania oddziały banków oparte o tego typu technologie. Sektor bankowy podejmuje szereg działań związanych z upowszechnianiem obrotu bezgotówkowego: przykładem jest „Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013”- efekt współpracy banków, ZBP, NBP oraz innych podmiotów zainteresowanych. Program wkrótce zostanie przyjęty przez Rade Ministrów, stając się w ten sposób rządową mapą działań na rzecz obrotu bezgotówkowego.

Publikowane przez EBC i NBP statystyki wykazują, iż Polacy stopniowo zmieniają swoje przyzwyczajenia płatnicze i doceniają zalety płatności elektronicznych.

Podsumowując, sektor bankowy wyciągnął wnioski z kryzysu i skupia się już na fazie wzrostu. Wdraża nowe technologie, rozwija elektroniczna bankowość i promuje obrót bezgotówkowy. W kolejnych miesiącach należy oczekiwać, że działania pro-rozwojowe będą się jeszcze bardziej nasilać.

2
Bariery korzystania z bankowości elektronicznej
Za główną barierę jaka uniemożliwia bankowości elektronicznej niczym niezakłócony rozwój uznaje się lęk klientów przed możliwością kradzieży przez hakerów lub crackerów. Osoby takie często polegające na zasłyszanej wiedzy, nie sprawdzając rzeczywistego zagrożenia płynącego z korzystania z bankowości elektronicznej wolą nie ryzykować.

Może to wynikać z niedostatecznej edukacji społeczeństwa z tego zakresu. Banki powinny zwrócić na to uwagę i skoncentrować część swoich środków na uświadomienie społeczeństwa. Wystarczy przedstawić takim osobom kilka punktów z zakresu bezpiecznego korzystania z narzędzi bankowości elektronicznej, aby nabrały one zaufania do tych instytucji. Przykładami takich instrukcji mogą być: nieudostępnianie swoich haseł do kont innym osobom, niepodawanie osobom niepowołanym kodu PIN do swoich kart, udostępnianie telefonów, które mamy zapisane w banku jako te, na które przychodzą hasła jednorazowe, niezapisywanie takich haseł w przeglądarkach, niekorzystanie ze swoich kont internetowych w miejscach publicznych, takich jak szkoły, kafejki internetowe, ręczne wpisywanie adresu banku w swoją przeglądarkę, nielogowanie się do systemu banków poprzez linki jakie dostajemy w wiadomościach e – mail itp.

Umiejętne korzystanie z usług bankowości elektronicznej znacznie zmniejsza ryzyko kradzieży haseł lub środków klientów, więc tak jak w przypadku edukowania społeczeństwa z zakresu ochrony np. przed kieszonkowcami, równie ważnym jest nauka z zakresu ochrony przed najbardziej popularnymi sposobami kradzieży w przypadku bankowości elektronicznej. Z badań przeprowadzonych wśród Polaków wynika, że widzą oni zagrożenie dla bankowości elektronicznej w cyberprzestępstwach
3
Źródła