FANDOM


Krok drugi
1
Historia bankowości elektronicznej na świecie

W latach 70-tych dwudziestego wieku francuski GDT (Direction Générale des Télécommunications) miał za zadanie nadrobić zaległości w poprawie komunikacji na terenie kraju. Prace GDT doprowadziły do utworzenia francuskiej sieci. Sieć funkcjonuje we Francji do dziś, jednakże wciąż traci swoich użytkowników na korzyść tak popularnego Internetu.

Po raz pierwszy pasywny dostęp do kont bankowych był możliwy już w 1982 roku. Było to za pośrednictwem sieci Minitela . Niestety niski poziom zabezpieczeń nie pozwalał na stworzenie w pełni interaktywnego kanału dostępu. Z powodu wciąż malejącej liczby użytkowników rozwój kanału został wstrzymany . Na początku lat 90-tych sieć Internet była narzędziem dopiero raczkującym.

Szanse zaistnienia na rynku internetowym zauważyli pierwsi Amerykanie. W 1994 roku powstał pierwszy bank internetowy na świecie, który swą działalnością mocno wpisał się w historię bankowości elektronicznej. La Jolla Bank – bo tak się właśnie nazywał kalifornijski pionier, udostępnił klientom zdalny dostęp do swoich kont. Niedługo trzeba było czekać na kolejny krok Amerykanów w dziedzinie rozwoju bankowości elektronicznej.

W 1995 roku w Atlancie powstał pierwszy prawdziwy wirtualny bank o nazwie Security First Network Bank. Nie posiadał on żadnych placówek. Wszelkich operacji takich jak wpłaty czy wypłaty można było dokonywać za pośrednictwem poczty, bankomatów oraz tradycyjnych banków. Po roku 1995 nastąpił ogromny wzrost zainteresowania bankowością elektroniczną. W 1995 roku szereg europejskich banków udostępnił zdalny dostęp do kont klientów. Jednym z pierwszych był Hypo-Bank Monachium. Rok później kolejnymi bankami,które poszerzyły swoje kanały dystrybucji o Internet były: szwedzki SED, finlandzki Merita Nordbanken, a także estońskie Eesti Forekspank i Eesti Hoiupank.

Rok 1998 przyniósł użytkownikom bankowość internetową w czeskim banku Expandia oraz węgierskim Inter-Európa Bank . W 2000 roku w Stanach Zjednoczonych funkcjonowało już 27 banków wyłącznie internetowych, które nie posiadały własnych placówek. Rozwój bankowości internetowej w pozostałych częściach świata również był znaczący i na przełomie 7 lat (1995-2002) do trzech tysięcy wzrosła liczba instytucji finansowych posiadających bankowość internetową.

2
Historia bankowości elektronicznej w Polsce

Historia bankowości elektronicznej w Polsce sięga 15 lat wstecz, jednak za przełomowy uznano dla jej rozwoju rok 1998, kiedy to uruchomiono pierwszy w Polsce internetowy dostęp do konta. Wielu utożsamia bankowość elektroniczną z jej internetowym kanałem dostępu. W roku 1998 powstała również przy Związku Banków Polskich Rada Bankowości Elektronicznej, jako odpowiedź na rosnącą potrzebę współpracy banków w zakresie standaryzacji elektronicznego obrotu, a także stworzenia wspólnej polityki bezpieczeństwa dla systemów bankowości elektronicznej. Rada stała się także sformalizowaną grupą nacisku, mającą na celu doprowadzenie do przyjęcia w Polsce rozwiązań prawnych umożliwiających szerokie zastosowanie elektronicznej wymiany danych i podpisu elektronicznego. Jej celem stała się szeroko pojęta promocja idei bankowości elektronicznej i obrotu elektronicznego.

Dynamikę oraz kierunek przemian polskiej e-bankowości zobrazowano zatem od roku 1998. Za obecny stan rozwoju przedstawianych w pracy poszczególnych kanałów dystrybucji usług bankowych przyjęto w dalszej części pracy drugi kwartał 2005 roku.

3
Pierwszy bank internetowy w Polsce

Pierwszym internetowym bankiem w Polsce był mBank.

Powstanie i rozwój mBanku nierozerwalnie łączy się z osobą absolwenta SGPiSu (obecnie SGH), Sławomira Lachowskiego. Na początku lat 90. porzucił karierę akademicką na rzecz biznesu. Dość szybko, bo w 1992 r., trafił do Powszechnego Banku Gospodarczego w Łodzi, gdzie objął stanowisko dyrektora Departamentu Restrukturyzacji i jednocześnie członka zarządu. Po kilku latach udanej kariery trafił do największego polskiego detalisty, banku PKO BP, gdzie kierował zespołem, który był odpowiedzialny m.in. za wprowadzenie do oferty banku Superkonta. W maju 2000 r. trafił na obecne zajmowane stanowisko w BRE Banku. Jego głównym zadaniem było stworzenie koncepcji i uruchomienie nowego projektu bankowości detalicznej.

mBank rozpoczął działalność w 2000 roku i jest liderem na rynku internetowej bankowości detalicznej, pierwszym w pełni wirtualnym bankiem uruchomionym w Polsce. Dziś zajmuje znaczące miejsce w polskim sektorze bankowym i jest zdecydowanym liderem bankowości elektronicznej - będąc postrzeganym jako bank internetowy. Wizerunek mBanku pokrywa się z rzeczywistością, chociaż mBank wykorzystuje wszystkie dostępne kanały dystrybucji i komunikacji z Klientami z wyjątkiem własnych oddziałów. Model biznesowy ulega ciągłym zmianom, ale zachowuje podstawowe wyróżniki - mBank nie oferuje wszystkiego, co w świecie finansów wymyślono, a tylko takie produkty i usługi, które są Klientom najbardziej potrzebne, za to w najlepszych cenach i najlepszej jakości na rynku. Ta zasada jest podstawowym elementem modelu biznesowego mBanku i pozostanie nim w przyszłości. Internet nie jest strategią działania mBanku, lecz narzędziem.

4
Źródła

                                                                         Przejdź do kroku trzeciegoEdytuj