FANDOM


Krok pierwszy
1
Co to jest bankowość elektroniczna?

Bankowość elektroniczna (ang. e-banking) - określenie to oznacza formę usług oferowanych przez banki. Polega ona na umożliwieniu dostępu do rachunku za pomocą urządzenia elektronicznego: komputera, bankomatu, terminalu POS, telefonu (zwłaszcza telefonu komórkowego) i linii telekomunikacyjnych. Usługi bankowości elektronicznej są także określane jako telebanking (bankowość zdalna).

Znawcy o bankowości elektronicznej:

J. Stryczyński i T. Zarzycki: "wszelkie rozwiązania biznesowe i technologiczne umożliwiające: interakcję banku i jego klientów przez urządzenia techniczne przekazujące dane za pomocą Internetu bądź przez inne kanały elektroniczne; integrację takiego kanału wymiany informacji w strukturze organizacyjnej i technologicznej banku" (J. Stryczyński, T. Zarzycki, "Bank" 2000 nr 9 str.55)

B. Kosiński: "wszelkie, oparte na zastosowaniu elektronicznych urządzeń telekomunikacyjnych świadczenie usług bankowych na odległość, które pozwala klientowi na korzystanie z tych usług w siedzibie własnej firmy lub w miejscu zamieszkania". Dodatkowo usługa może być wykorzystywana za pośrednictwem bezprzewodowych urządzeń, takich jak notebooki czy telefony komórkowe z WAP-em. (B. Kosiński, Warszawa 2001, str.464)

2
Zakres bankowości elektronicznej

Bankowość elektroniczną można definiować również poprzez określenie jej zakresu, wskazanie charakterystycznych dla niej obszarów, do których zalicza się w szczególności:

  • stosowanie kart bankowych, które umożliwiają dokonywanie transakcji (gotówkowych i bezgotówkowych) za pomocą urządzeń elektronicznych,
  • wykorzystanie do komunikacji z bankiem telefonii stacjonarnej i komórkowej,
  • wykorzystanie komputerów i oprogramowania dostarczanego przez bank (tzw. home banking),
  • wykorzystanie komputerów i standardowego oprogramowania umożliwiającego połączenie z bankiem za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci komputerowej (internet banking).
Oprócz wymienionych powyżej pojawiają się stale nowe rozwiązania, a wśród nich:
  • telewizja interaktywna,
  • kiosk multimedialny.
3
Kto korzysta z bankowości elektronicznej?

Klienci z krajów północnych wyprzedzają o kilka długości resztę Europy pod względem wykorzystania narzędzi internetowych do operacji bankowych. W Norwegii z takiego rozwiązania korzysta aż 83 proc. klientów banków, w Danii – 71 proc., a w Estonii – 65 proc. Zdaniem analityków Deutsche Bank Research jest to skutek połączenia zamożności tych społeczeństw z wrodzonym entuzjazmem wobec nowych technologii.


Bankowosc elektroniczna w UE mapa 1324027470

W ciągu ostatniego roku przewaga Norwegii, lidera raportu z 2010 roku, jeszcze bardziej wzrosła w porównaniu z wynikami innych krajów, choć wszystkie państwa na północy kontynentu zanotowały w tym czasie duży progres.
Odsetek klientow korzystajacych z bankowosci online 2009 2010 1324027676
4
Źródła

                                                                         Przejdź do kroku drugiegoEdytuj