FANDOM


Eksport usług dotyczy przypadku, w którym miejsce świadczenia usług, czyli ich opodatkowania, jest na terenie innego państwa. Usługa jest opodatkowana w "miejscu jej świadczenia" a nie miejscu jej faktycznego wykonania. Usługa jest eksportowa, gdy VAT rozliczany jest przez zagranicznego nabywcę, dla polskiego usługodawcy nie podlega ona opodatkowaniu VAT.
Bez względu na to, czy usługa na rzecz podmiotu zagranicznego jest wykonywana w kraju, czy poza nim, o tym, gdzie zostanie opodatkowana decyduje wskazane dla niej w ustawie o VAT „miejsce jej świadczenia”. Zależy ono głównie od rodzaju usługi oraz podmiotów, które ją świadczą lub nabywają. Oznacza to, że dla niektórych usług VAT rozliczany będzie zawsze przez zagranicznego nabywcę, nawet jeśli usługa jest świadczona w kraju.

Odmienne zasady „miejsca świadczenia usług” dotycząEdytuj

  • usług związanych z nieruchomościami,
  • usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki, usług transportowych oraz pomocniczych do usług transportowych, wyceny majątku ruchomego, usług na majątku ruchomym,
  • tzw. usług niematerialnych, wymienionych w art. 27 ust. 4 ustawy VAT.

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium krajuEdytuj

W przypadku dokonania dostawy na rzecz:

  • osoby fizycznej nie będącej podatnikiem podatku od wartości dodanej na terenie UE;
  • podatnika podatku od wartości dodanej na terenie UE, nie posiadającego statusu podatnika VAT-UE dostawa towarów podlega opodatkowaniu w kraju docelowym UE. Taka dostawa to sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju.


Jeśli jednak wartość netto dostaw narastająco od początku roku nie przekracza limitu ustalonego w danym kraju oraz suma dostaw netto w poprzednim roku również nie przekroczyła tego limitu, to dostawa jest opodatkowana w Polsce. Jest możliwość, po zastosowaniu odpowiedniej procedury, wyboru opodatkowania za granicą. Większość sprzedających w Internecie jednak mieści się w limitach, więc ich dostawy są opodatkowane w Polsce, tak jak sprzedaż w kraju.