FANDOM


Płatny dostęp do serwisów internetowych jest częstą usługą świadczoną w sieci. Istnieją dwa najpopularniejsze sposoby płatności za taką usługę:

  • wniesienie bezpośrednio opłaty wydawcy serwisu,
  • opłata SMS-premium.

Dla pierwszego sposobu usługi należy dokumentować tak samo, jak wszystkie inne, a podstawową zasadą jest fakturowanie usług, również osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej, na wniosek takich osób.

Zgodnie z art.111 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik jest zobowiązany do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w rozumieniu tej ustawy przy zastosowaniu kasy rejestrującej, chyba że korzysta ze zwolnienia z tego obowiązku wynikającego z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących (np. przy sprzedaży na rzecz ww. osób do 40’000 rocznie).

Jeśli przedsiębiorca ma obowiązej dokumentacji sprzedaży na kasie fiskalnej, to wystawiając fakturę VAT należy zaewidencjonować sprzedaż na kasie, a do faktury dołączyć paragon.

Za datę uzyskania przychodu należy uznać datę wystawienia faktury, nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, wykonano usługę dostępu do strony www albo otrzymano zapłatę (art.14 ust.1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Dla celów podatku VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi lub otrzymania zapłaty, zgodnie z art.19 ust.1 i 11 ustawy o podatku od towarów i usług.
W tych też datach należy zaewidencjonować sprzedaż w odpowiednich ewidencjach.

W przypadku przekazania towarów jako dodatku do usług dostępu do serwisu www nie istnieje obowiązek wystawienia faktury VAT, poza sytuacją, w której klientem nie jest osoba nie prowadząca działalności gospodarczej.


Źródło: vat.pl