FANDOM


W momencie, gdy właściciel firmy postanawia zatrudnić pracownika, musi w ciągu 30 dni od daty zatrudnienia powiadomić odpowiedniego inspektora Państwowej Inspekcji Pracy oraz sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz liczbie pracowników. Należy również podać informację o przyjętych sposobach spełnienia wymagań przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przedsiębiorca w takim wypadku powinien powiadomić Sanepid o rozpoczęciu działalności gospodarczej w ciągu 14 dni. Zgłoszenie do sanepidu obejmuje:

  • złożenie wniosku,
  • przedstawienie inwentaryzacji wraz z opisem technologicznym,
  • przedstawienie planów architektonicznych pomieszczenia,
  • udostępnienie do wglądu danych dotyczących pomieszczenia: powierzchnia, wysokość, liczba okien, dostęp do wody itp.