FANDOM


Formalnie w polskim prawie nie istnieje obowiązek posiadania pieczątki firmowej, jednak procedury Urzędu Skarbowego oraz banków zazwyczaj czynią niezbędnym wyrobienie pieczęci w procesie rejestracji firmy. Na pieczątce muszą znajdować się następujące informacje: pełna nazwa firmy, siedziba (adres) oraz numer REGON. W polskim prawie nie ma ogólnych regulacji dotyczących tego, co ma się znajdować na pieczątce. Istnieją jednak regulacje, w myśl których określone kategorie podmiotów, np. doradcy podatkowi, są obowiązane do podawania w swojej korespondencji i na drukach urzędowych określonych informacji. Część z tych informacji, np. numer wpisu na listę doradców podatkowych, wygodnie jest umieścić w treści pieczęci. Często na pieczątce firmowej zostają umieszczone również następujące informacje: nr telefonu, faxu, adres poczty elektronicznej (e-mail), adres serwisu internetowego (strony www) itp. Jeżeli chodzi o pieczęcie urzędowe (metalowe z wizerunkiem orła wg wzoru ustalonego dla godła państwowego), to może je wyrabiać jedynie mennica państwowa.