FANDOM


Przedsiębiorca zakładający własną działalność handlową w Internecie, musi obowiązkowo na stronie internetowej sklepu umieścić swoje dane: nazwę, adres siedziby, NIP, REGON, KRS dla spółek handlowych, a w przypadku spółki z o.o. i akcyjnej wysokość kapitału zakładowego. Konieczne jest również zamieszczenie przejrzystego regulaminu sklepu.

Regulamin e-sklepu musi zawieraćEdytuj

  • zakres i rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
  • warunki zawarcia i rozwiązania umowy sprzedaży,
  • procedura postępowania w przypadku reklamacji produktów, ich zwrotu oraz odstąpienia od umowy (zazwyczaj 10 dni),
  • zasady zapłaty za towar.

Zmiana regulaminuEdytuj

Sprzedawca, zanim dokona jakichkolwiek zmian w regulaminie sklepu, musi bezwzględnie poinformować o tym swoich klientów. Zmiany wprowadzone w regulaminie nie obowiązują od daty ich opublikowania, lecz od wyznaczonego wcześniej terminu, który został zaakceptowany przez klientów.

Zamieszczenie w regulaminie niedozwolonych zapisów może zostać uznane za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Firma może zapłacić karę w wysokości do 10 proc. przychodu za poprzedni rok.