FANDOM


Handel licencjami oraz prawami do utworów związany jest ze szczególnymi zasadami dotyczącymi stawki VAT. Sprzedaż praw czy licencji na oprogramowanie podlega podstawowej stawce podatku VAT 22%, jeśli jednak klientem jest twórca oprogramowania, może on zastosować stawkę 7%.

Twórcą oprogramowania upoważnionym do korzystania z 7% stawki VAT jest osoba:

  • która samodzielnie stworzyła cały program,
  • która wykorzystała przy tworzeniu oprogramowania usługi innych osób, jednak osoby te nie wytworzyły dzieła objętego prawem autorskim.

Autorzy poradników w postaci e-booków nie udzielają licencji sprzedając i wysyłając poprzez e-mail plik z e-bookiem. Osoby takie sprzedają egzemplarz e-booka, który jest opodatkowany podatkiem VAT w stawce 22%.

Zarówno plik e-book, jak i licencja dotycząca e-booka to usługa w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Osoby sprzedające:

  • egzemplarze własnych e-booków przesyłanych e-mailem,
  • prawa czy licencje do e-booków, oprogramowania,

są podmiotami świadczącymi usługi w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, są w związku z tym podatnikami VAT nawet jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej.