FANDOM


Największym problemem przy wysyłaniu towaru jest termin dostawy tego towaru do klienta. Zwykle sklepy internetowe zamieszczają orientacyjnie informacje, że zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu określonego czasu. Nie oznacza to jednak, że w ten sposób sprzedawca nakłada na siebie obowiązek realizacji zamówienia w takim czasie. Przedsiębiorca powinien wykonać umowę zawartą na odległość najpóźniej w terminie 30 dni po złożeniu zamówienia przez konsumenta. Jeżeli okaże się, że towar jest niedostępny w sklepie oraz nie ma możliwości jego zdobycia lub wiązałoby się to z nadmiernymi kosztami, przedsiębiorca ma prawo odstąpić od umowy, pod warunkiem że:

  • w ciągu 30 dni od zawarcia umowy poinformuje klienta o niemożności wykonania świadczenia,
  • zwróci klientowi otrzymane pieniądze.